• Badania naukowe i prace rozwojowe

  • Badaniai analizy techniczne

  • Doradztwo w zakresie informatyki

HR dla medycyny

Search and selection
Pozyskujemy wysoko wykwalifikowaną kadrę dla naszych Klientów.

Szkolenia i rozwój

Wysokie kompetencje
Współpracujemy z grupą wysokiej klasy specjalistów w branży medycznej,

Innowacje IT w medycynie

Nowatorskie rozwiązania
Realizujemy projekty telemedyczne wykorzystując najnowszą technologię.

Efektywność biznesowa

Optymalizacja kosztów
Nasze projekty są ukierunkowane na obniżenie kosztów lub zwiększenie efektywności, bezpieczeństwa i skuteczności terapii pacjentów.

Realizacja innowacyjnych projektów rozwojowych kluczem do wspólnego sukcesu

Platforma do telerehabilitacji

Pracujemy nad innowacyjną, kompleksową platformą do rehabilitacji, wykorzystującą opaskę zaopatrzoną w czujniki elektromiograficzne (EMG), dzięki której możliwa będzie samodzielna rehabilitacja w domu.

Pacjenci otrzymają narządzie, dzięki któremu będą mogli, bez konieczności uciążliwych dojazdów do rehabilitanta, zaoszczędzając czas i pieniądze, wykonywać zadane ćwiczenia w domu, a system zaopiniuje poprawność wykonywanych ruchów.

Wiele różnorodnych funkcjonalności platformy pozwoli nie tylko na „nauczenie” jej gestów zadanych określonemu pacjentowi, a następnie jego instruowanie co do poprawności wykonywanych ćwiczeń, ale również na zapisanie historii ćwiczeń i statystyk, które następnie będą mogły zostać odczytane i sprawdzone przez lekarza prowadzącego, co umożliwi precyzyjny monitoring pacjentów.

Ponadto pacjent wykonujący ćwiczenia w domu otrzyma natychmiastową informację zwrotną, co w znaczący sposób podnosi chęć do dalszego wykonywania ćwiczeń i jego mobilizację.

Idea platformy jest w związku z tym ewolucją długotrwałej rehabilitacji, wymagającej częstych wizyt u rehabilitanta, w kierunku rozwiązania na miarę XXI wieku, opartego na systemie informatycznym i niewielkiej opasce zaopatrzonej w czujniki EMG.