Projekty unijne

Projekt II

Recumed Sp. z o.o. realizuje projekt „Opracowanie nowego zestawu testów do szybkiej diagnostyki Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc dla CRP, PCT, NE i AAT oznaczanych w ślinie” w ramach Poddziałania 1.1.1  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Numer umowy: RPLB.01.01.00-08-0014/16-00

Celem projektu jest opracowanie oraz wytworzenie zestawu testów do szybkiej diagnostyki Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc. Oferowany zestaw będzie się składał z testów immunochemicznych oraz aplikacji. Zestaw będzie służył do rozpoznawania POChP oraz do określania stopnia jego zaawansowania.

Efektem realizacji prac B+R będzie opracowanie zestawu testów do oznaczania kluczowych dla POChP biomarkerów w ślinie z wykorzystaniem prostej w obsłudze aplikacji.

Wartość projektu to 6 078 168,16 PLN, w tym wysokość dofinansowania ze środków unijnych to 4 290 975,11 PLN.

Projekt I

Recumed Sp. z o.o. realizuje projekt „Opracowanie na drodze prac badawczo-rozwojowych innowacyjnej platformy do rehabilitacji przez Recumed Sp. z o.o.” w ramach Działania 1.1. Badania i innowacje, w ramach Osi Priorytetowej 1 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Numer umowy: RPLB.01.01.00-08-0014/16-00

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej, kompleksowej platformy do rehabilitacji, wykorzystującej opaskę zaopatrzoną w czujniki elektromiograficzne (EMG), dzięki której możliwa będzie samodzielna rehabilitacja w domu.

Projekt ma być rozwiązaniem stosowanym w celu rozwoju innowacyjnych usług w dziedzinie telerehabilitacji.

Wartość projektu to 5 007 550,00 PLN, w tym wysokość dofinansowania ze środków unijnych to 3 583 294,70 PLN.