O nas

Kim jesteśmy

page2-img1

Spółka zrealizowała projekt B+R: Opracowanie na drodze prac badawczo rozwojowych innowacyjnej platformy do rehabilitacji, realizowany  od  2017-03-20 do 2019-03-19, dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 1 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Historia działalności

Recumed Sp. z o.o. powstała w czerwcu 2016r.  i od początku swojego funkcjonowania prowadzi intensywne działania B+R w obszarze nowoczesnych rozwiązań telemedycznych.

Wartości

1

Innowacyjność

2

Doświadczenie

3

Zaufanie