Projekt

Opracowanie na drodze prac badawczo - rozwojowych innowacyjnej platformy do rehabilitacji, realizowany od 2017-03-20 do 2019-03-19 dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 1 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Celem projektu było opracowanie innowacyjnej, kompleksowej platformy do rehabilitacji, wykorzystującej opaskę zaopatrzoną w czujniki elektromiograficzne (EMG), dzięki której jest możliwa samodzielna rehabilitacja w domu. Pacjenci otrzymali narządzie, dzięki któremu mogą, bez konieczności uciążliwych dojazdów do rehabilitanta, wykonywać w domu zadane ćwiczenia, a system opiniuje poprawność wykonywanych ruchów. Platforma rehabilitacyjna jest wysoce konkurencyjna względem innych, obecnych na rynku, dzięki zastosowaniu czujników elektromiograficznych, charakteryzujących się dużo większą czułością niż stosowane obecnie kamery wideo. Platforma rehabilitacyjna korzysta z systemu informatycznego opartego na bazie mechanizmów sztucznej inteligencji – sieci neuronowych. Wykorzystując biofeedback EMG w połączeniu z akcelerometrem i żyroskopem, platforma na podstawie wcześniej zdefiniowanych wzorów wskazuje pacjentowi poprawny sposób wykonania danego ruchu i pomaga w czasie rzeczywistym w korygowaniu nieprawidłowych ruchów. Dostęp do historii wykonywanych ćwiczeń pozwala na bieżąco śledzić efekty rehabilitacji pacjenta i dostosowywać do jego potrzeb, co powinno zwiększyć efektywność postępowania rehabilitacyjnego.

Wartość projektu to 5 053 575,00 PLN, w tym wysokość dofinansowania ze środków unijnych to 3 583 398,33 PLN.

Poniżej lista Zamówień i Ogłoszeń

Aktualne na dzień:

 

Zakończone na dzień:

Data publikacji 06/10/2017 - ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/10/2017/1.2 na zakup promocji projektu na potrzeby realizacji projektu pt. „Opracowanie na drodze prac badawczo-rozwojowych innowacyjnej platformy do rehabilitacji przez Recumed Sp. z o. o.” w ramach Działania 1.1. Badania i innowacje, w ramach Osi Priorytetowej 1 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Termin ważności 16/10/2017 do 10:00

Najkorzystniejszą ofertą zgodnie z kryteriami zawartymi w ZAPYTANIU OFERTOWYM nr 1/10/2017/1.2 na zakup promocji projektu na potrzeby realizacji projektu pt. „Opracowanie na drodze prac badawczo-rozwojowych innowacyjnej platformy do rehabilitacji przez Recumed Sp. z o. o.” w ramach Działania 1.1. Badania i innowacje, w ramach Osi Priorytetowej 1 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego okazała się oferta firmy JOM Sp. z o.o.

Data publikacji 08/05/2017 - ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/5/2017/1.2 na zakup zestawu EkoWash na potrzeby realizacji projektu pt. „Opracowanie na drodze prac badawczo-rozwojowych innowacyjnej platformy do rehabilitacji przez Recumed Sp. z o. o.” w ramach Działania 1.1. Badania i innowacje, w ramach Osi Priorytetowej 1 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Termin ważności 16/05/2017 do 10:00

Najkorzystniejszą ofertą zgodnie z kryteriami zawartymi w ZAPYTANIU OFERTOWYM nr 3/5/2017/1.2 na zakup zestawu EkoWash na potrzeby realizacji projektu pt. „Opracowanie na drodze prac badawczo-rozwojowych innowacyjnej platformy do rehabilitacji przez Recumed Sp. z o. o.” w ramach Działania 1.1. Badania i innowacje, w ramach Osi Priorytetowej 1 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego okazała się oferta firmy AL 2013 Sp. z o.o.

Data publikacji 08/05/2017 - ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/5/2017/1.2 na powierzenie 30 Oferentom wykonania prac polegających na udziale jako ochotnik w badaniach obserwacyjnych na potrzeby realizacji projektu pt. „Opracowanie na drodze prac badawczo-rozwojowych innowacyjnej platformy do rehabilitacji przez Recumed Sp. z o. o.” w ramach Działania 1.1. Badania i innowacje, w ramach Osi Priorytetowej 1 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Termin ważności 16/05/2017 do 10:00

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/5/2017/1.2 na powierzenie 30 Oferentom wykonania prac polegających na udziale jako ochotnik w badaniach obserwacyjnych na potrzeby realizacji projektu pt. „Opracowanie na drodze prac badawczo-rozwojowych innowacyjnej platformy do rehabilitacji przez Recumed Sp. z o. o.” w ramach Działania 1.1. Badania i innowacje, w ramach Osi Priorytetowej 1 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nierozstrzygnięte z powodu braku ofert.

Data publikacji 29/03/2017 - ZAPYTANIE OFERTOWE nr 10/3/2017/1.2 na zakup usług księgowych na potrzeby realizacji projektu pt. „Opracowanie na drodze prac badawczo-rozwojowych innowacyjnej platformy do rehabilitacji przez Recumed Sp. z o. o.” w ramach Działania 1.1. Badania i innowacje, w ramach Osi Priorytetowej 1 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Termin ważności 06/04/2017 do 10:00

Najkorzystniejszą ofertą zgodnie z kryteriami zawartymi w ZAPYTANIU OFERTOWYM nr 10/3/2017/1.2 na zakup usług księgowych na potrzeby realizacji projektu pt. „Opracowanie na drodze prac badawczo-rozwojowych innowacyjnej platformy do rehabilitacji przez Recumed Sp. z o. o.” w ramach Działania 1.1. Badania i innowacje, w ramach Osi Priorytetowej 1 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego okazała się oferta firmy MAKTE Rachunkowość sp. z o.o. sp.k.

Data publikacji 29/03/2017 - ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9/3/2017/1.2 na wynajem urządzenia szpitalnego EMG na potrzeby realizacji projektu pt. „Opracowanie na drodze prac badawczo-rozwojowych innowacyjnej platformy do rehabilitacji przez Recumed Sp. z o. o.” w ramach Działania 1.1. Badania i innowacje, w ramach Osi Priorytetowej 1 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Termin ważności 06/04/2017 do 10:00

Najkorzystniejszą ofertą zgodnie z kryteriami zawartymi w ZAPYTANIU OFERTOWYM nr 9/3/2017/1.2 na wynajem urządzenia szpitalnego EMG na potrzeby realizacji projektu pt. „Opracowanie na drodze prac badawczo-rozwojowych innowacyjnej platformy do rehabilitacji przez Recumed Sp. z o. o.” w ramach Działania 1.1. Badania i innowacje, w ramach Osi Priorytetowej 1 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego okazała się oferta firmy App Media Marcin Grzebyk

Data publikacji 29/03/2017 - ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8/3/2017/1.2 na zakup usługi hostingu danych na potrzeby realizacji projektu pt. „Opracowanie na drodze prac badawczo-rozwojowych innowacyjnej platformy do rehabilitacji przez Recumed Sp. z o. o.” w ramach Działania 1.1. Badania i innowacje, w ramach Osi Priorytetowej 1 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Termin ważności 06/04/2017 do 10:00

Najkorzystniejszą ofertą zgodnie z kryteriami zawartymi w ZAPYTANIU OFERTOWYM nr 8/3/2017/1.2 na zakup usługi hostingu danych na potrzeby realizacji projektu pt. „Opracowanie na drodze prac badawczo-rozwojowych innowacyjnej platformy do rehabilitacji przez Recumed Sp. z o. o.” w ramach Działania 1.1. Badania i innowacje, w ramach Osi Priorytetowej 1 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego okazała się oferta firmy IdeaLAN Sp. z o.o.

Data publikacji 20/03/2017 - ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/3/2017/1.2 na dostawę oprogramowania statystycznego na potrzeby realizacji projektu pt. „Opracowanie na drodze prac badawczo-rozwojowych innowacyjnej platformy do rehabilitacji przez Recumed Sp. z o. o.” w ramach Działania 1.1. Badania i innowacje, w ramach Osi Priorytetowej 1 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Termin ważności 28/03/2017 do 10:00

Najkorzystniejszą ofertą zgodnie z kryteriami zawartymi w ZAPYTANIU OFERTOWYM nr 3/3/2017/1.2 na dostawę oprogramowania statystycznego na potrzeby realizacji projektu pt. „Opracowanie na drodze prac badawczo-rozwojowych innowacyjnej platformy do rehabilitacji przez Recumed Sp. z o. o.” w ramach Działania 1.1. Badania i innowacje, w ramach Osi Priorytetowej 1 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego okazała się oferta firmy Tomac Sp. z o.o.