Kompetencje

Zespół firmy posiada wysokie kompetencje  w opracowaniu nowych technologi oraz doświadczenie w wykonywaniu prac B+R, oferując tym samym skuteczne i zaawansowane rozwiązania swoim klientom. Tworząc i korzystając z innowacyjnych i nowoczesnych rozwiązań informatycznych i technologicznych firma stale podnosi swoją pozycję na rynku oraz  rozwija know-how.

Długofalowa strategia firmy polega na  budowaniu stałych relacji z innymi podmiotami badawczymi, firmami zajmującymi się nowymi technologiami oraz kadrą naukowo-badwczą, która ma pozytwny wpływ na otoczenie firmy i otoczenie biznesowe.

Firma Recumed Sp. z o.o. współpracuje z doświadczoną kadrą badaczy, która gwarantuje odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zakresie metod leczenia opartych na bazie technologii medycznych oraz wysoko zaawansowanych usług medycznych stosowanych w rehabilitacji.